Veletrh sociálních služeb

Veletrh sociálních služeb

V polovině září proběhl v areálu Chvalského zámku již několikátý ročník Veletrhu sociálních služeb. Tato akce představuje různé organizace, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích, handicapovaným a seniorům. Každý, kdo se veletrhu zúčastní, si může prohlédnout stánky a prezentační materiály jednotlivých institucí. Také se zde samozřejmě naskýtá možnost osobně si pohovořit s lidmi „z oboru“.

Jak je vám možná známo, každý rok studenti kvart pracují na projektu Občan. Jeho cílem je zaměřit se na řešení konkrétního problému v našem okolí. Už zpočátku jsme se ve třídě jednomyslně shodli na sociálním tématu. Pak proti sobě ale stály návrhy, které se týkaly pomoci dětem v dětských domovech, lidem bez domova a seniorům. A právě poslední jmenované téma nás nakonec zaujalo ze všech nejvíc. Pomáhat v domově důchodců ale není jen tak a právě na chvalském veletrhu jsme získali mnoho potřebného materiálu a užitečných informací. Navíc se nám podařilo navázat kontakt s konkrétními domovy seniorů. Celá akce pro nás proto byla velkým přínosem a děkujeme za možnost se jí zúčastnit.

Eliška Volencová, kvarta A