Volby do školské rady 2021

Volby do školské rady 2021

Školský zákon č 561/2004 Sb. nařizuje řediteli podle §167 uskutečnění voleb do školské rady.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl mandát členům školské rady – zákonným zástupcům –   prodloužen /informace odeslána přes IS Bakaláři 30.10.2020/.

Na základě tohoto ustanovení proběhnou volby do školské rady  14.-16. června 2021, a to elektronickou cestou (s využitím ankety v IS Bakaláři). Návod pro hlasování vám bude zaslán nejpozději 10.6.2021

Návrh kandidáta (můžete navrhnout i sami sebe) zašlete na přiloženém formuláři nejpozději  do 31. května 2021 předsedkyni volební komise Mgr. Marii Štěpánkové na adresu  stepankova@gymnchod.cz .

Za každého nezletilého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním odesláním ankety = 1 hlasovací lístek, na kterém označí maximálně 2 kandidáty.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se voleb zúčastní jako první.

Každý zletilý žák volí jedním odesláním ankety = 1 hlasovací lístek, na kterém označí maximálně 2 kandidáty.

Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li v jedné odpovědi = 1 hlasovacím lístku označeno více kandidátů, než je volných mandátů (2), je volební lístek neplatný. 

                                                                                   Mgr. Zuzana Suchomelová

ředitelka školy

Kandidátka

Volební řád_ŠR