Volby do Školské rady Gymnázia, Praha 9,  Chodovická 2250

Volby do Školské rady Gymnázia, Praha 9,  Chodovická 2250

Volby proběhly ve dnech 14. – 16. 6. 2021 formou ankety v IS Bakaláři.

Dva členy  za pedagogy volilo z 42 pedagogů 26  = 62%.

Výsledky voleb za pedagogy:

PhDr. Filip Jiroušek                            22 hlasů

Mgr. Milada Schieblová                    13 hlasů

PaedDr. Soňa Nováčková Křížová     5 hlasů

Dva členy za zákonné zástupce volilo z 346 rodičů 47 = 14% a z 49 zletilých žáků volili 3 = 6%.

Vzhledem k nízkému počtu voličů za zákonné zástupce / méně než 50% / bylo  vyhlášeno  2. kolo voleb v termínu 9. – 12. 8. 2021.

Výsledky  2. kola  voleb do  Školské rady Gymnázia, Praha 9,  Chodovická 2250,  konaných ve dnech 9.  –  12. 8. 2021 formou ankety  v IS Bakaláři

z 337 oprávněných  voličů / rodičů za zákonné zástupce / volilo   32 rodičů = 9% a z 59 oprávněných  voličů / zletilých žáků / volilo 5 = 8 %.

Výsledky voleb za zákonné zástupce:

Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D                              15 hlasů

Mgr. Jana Rybáková                                                      14 hlasů

Tadeáš Továrek                                                               14 hlasů

Petra Jetenská                                                                  9 hlasů

Václav Dobšíček                                                                8 hlasů

Vzhledem k rovnosti hlasů u kandidátů J. Rybákové a T. Továrka  byl dne 25. 8. 2021 losováním za účasti členů volebního výboru  určen Tadeáš Továrek.

Do Školské rady byli na základě výsledků  1. a 2. kola voleb zvoleni tito členové:

Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D.

Tadeáš Továrek, žák septimy B

PhDr. Filip Jiroušek

Mgr. Milada Schieblová

 Volební komise:

Mgr.M.Štěpánková, Mgr.T.Dvořák, Bc.A.Kubišta, Mgr.P.Poledník, ing. H.Petrdlíková

Mgr.Marie Štěpánková

                                                                                                                     předsedkyně volební komise