Volby do Školské rady – II. kolo

Volby do Školské rady - II. kolo

Ve dnech 9. – 12. 8. 2021 proběhne formou ankety v IS Bakaláři II. kolo voleb do Školské
rady.
Všem oprávněným voličům /zákonným zástupcům žáků a zletilým žákům/ budou instrukce předány prostřednictvím IS Bakaláři.