Výsledky voleb do školské rady

Volby nových členů do Školské rady Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250 se konaly 8. 11. 2017 na detašovaném pracovišti a 9. 11. 2017 v Horních Počernicích v průběhu třídních schůzek.
Voleb se zúčastnilo celkem 293 oprávněných voličů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých, což je z celkového počtu 430 oprávněných voličů 68% a 38 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků, což je z celkového počtu 41 oprávněných voličů 93%.
Volební komise sečetla všechny hlasy na hlasovacích lístcích s následujícími výsledky. Jména dvou kandidátů z každé skupiny s nejvyšším dosaženým počtem hlasů jsou zvýrazněna podtržením.
Funkční období nově zvolených kandidátů začíná 1. února 2018.

Výsledky voleb do školské rady –  pedagogové:

 • Lenka Cihlářová: 21 hlasů
 • Tomáš Dvořák: 12 hlasů
 • Milan Hort: 26 hlasů

Výsledky voleb do školské rady –  zákonní zástupci a zletilí studenti:

 • Bouška Lukáš (student septimy B) : 22 hlasů
 • Hlaváček Martin (Marie Hlaváčková 2B) : 34 hlasů
 • Hlavičková Andrea (studentka septimy A) : 51 hlasů
 • Hloušková Kristýna (studentka septimy A) : 58 hlasů
 • Hynčicová Yvetta (studentka septimy B) : 18 hlasů
 • Jeřábek Tomáš (student septimy B) : 37 hlasů
 • Kotrba Jakub (student septimy A) : 43 hlasů
 • Kryslička Daniel (student septimy B) : 23 hlasů
 • Lišková – Týnová Lenka (Tomáš Liška 2A) : 27 hlasů
 • Majerová Helena (Markéta Majerová 2B) : 27 hlasů
 • Pokorný Ondřej (Magdaléna Pokorná 1A) : 55 hlasů
 • Rybáková Jana (Marek Rybák 2B) : 71 hlasů
 • Šimánková Anna (studentka septimy B) : 44 hlasů

Volební komise:

RNDr. Lubomír Staněk
Mgr. Petra Dunovská
Mgr. David Tesařík

Výsledky voleb – KE STAŽENÍ (ve formátu docx)