Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Voleb se zúčastnilo celkem 330 oprávněných voličů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých, což je z celkového počtu 441 oprávněných voličů 75%.

Vítězkou se stala Dvořáková Karolína (studentka septimy B)  pro kterou se rozhodlo    144  voličů, z toho 102 voličů ve volbách na Černém Mostě a 42 oprávněných voličů v Horních Počernicích.

Funkční období nově zvolené členky Školské rady Karolíny Dvořákové začíná 18. listopadu 2019.