Maturity 2017

Výsledky maturitních zkoušek v roce 2017

Celkem – 50
Prospěl s vyznamenáním – 20
Prospěl – 30
Neprospěl – 0
Nehodnocen – 0