Zájezd do CERNu

Zájezd do CERNu

Pojeďte s námi do CERNu! Ano, je to to, co myslíte, opravdu je to Evropská organizace pro jaderný výzkum.

Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Je známa též pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire).

Download the PDF file .


Byla zřízena roku 1954. CERN se zabývá čistou vědou, základním výzkumem v oblasti nejmenších struktur v nitru hmoty, na které v současnosti „dohlédneme“. Hledají se zde odpovědi přirozené otázky: Co je to hmota? Jak vznikla? Jaké jsou její základní stavební prvky? Co je drží pohromadě? Jak se podílejí na vzniku a uspořádání složitějších věcí v přírodě a celého vesmíru? ČR se účastní její činnosti od roku 1993.

A my budeme mít možnost vidět to zblízka.

Termín: 10. 10. (středa)  – 14. 10. (neděle) 2018
Program: (jednotlivé akce lze i prohodit a doplnit)

  1. den příjezd do Ženevy, (dopoledne nebo odpoledne v CERNu, prohlídka trvá asi 4 hodiny) poté/ předtím prohlídka Ženevy, ubytování
  2. -3. den možnost prohlídky Kostnice, Bodamské jezero, další aktivity (sýrárna, čokoládovna, prohlídka jiných měst a míst ve Švýcarsku,…)
  3. pokračování programu a odjezd do ČR

Předpokládaná cena:

Záleží na počtu účastníků, zatím odhadováno na max 5 500,- Kč (doprava, ubytování, plnou penzi, pojištění) +  nezahrnuto: kapesné a vstupy (sýrárna)

Jak se přihlásit?

Předběžné přihlášky odevzdávejte ing. Daně Siegelové (resp. Mgr. Luboši Vinohradníkovi) do 28. 2. 2018. Poté budou oznámeny další přesnější informace (cena, program).
Vhodné pro vyšší třídy gymnázia (doporučovaný věk je od 15 let) vzhledem k náročnějšímu výkladu.

Pro další info:   http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/index.html

Vyřizuje: ing. Dana Siegelová