Zájezd do Dánska a severního Německa

Zájezd do Dánska a severního Německa

Na začátku května jsme se vydali na vzrušující poznávací výlet po Dánsku a Německu.

První den, 6. května, jsme zahájili historickou prohlídkou města Ribe a poté se přesunuli na nocleh do města Roskilde poblíž Kodaně.

Druhý den, 7. května, časně ráno jsme jeli do Kodaně. Během několikahodinového rozchodu jsme měli možnost obdivovat krásy města a navštívit Národní muzeum Kodaně. Později odpodedne jsme měli štěstí vidět dánskou královnu, když vcházela do radnice.

8. května jsme zamířili k útesům Møns Klint, kde nás ohromily nádherné výhledy. Po prohlídce útesů jsme se trajektem přeplavili do Německa.

Následující den, 9. května, jsme navštívili město Wismar a Lübeck. Zde jsme si mohli koupit slavný marcipán, který údajně vymysleli právě v Lübecku. Také jsme udělali krátkou zástavku a prohlédli jsme ostrovní zámek Schwerin.

Poslední den, 10. května, jsme strávili celodenní prohlídkou města Hamburk. Měli jsme dostatek času prozkoumat město, jeho architekturu a místní zajímavosti. Součástí našeho programu byla také jízda lodí po místních kanálech, která nám nabídla úchvatné pohledy na město z vodní hladiny.

Celý výlet byl plný nových zážitků a dojmů. Navštívili jsme krásná místa, poznali místní kulturu a užili si spoustu zábavy se spolužáky a přáteli.

Adam Nahornyi, 4.B