Zájezd do Švýcarska

Zájezd do Švýcarska

Naše škola uspořádala společně s cestovní agenturou v polovině října zájezd do Švýcarska s velmi pestrým programem.  Začněme tedy tím nejdůležitějším, střediskem CERN a exkurzí do centra evropského jaderného výzkumu. Celkově 3hodinová návštěva, zanícený výklad o aktuálních výzkumných programech, beseda s odbornými pracovníky, návštěva řídícího střediska a ukázky komponent a zařízení pro urychlovače, to v nás zanechalo opravdu nesmazatelnou stopu o důležitosti této instituce. I další exkurze a krátké výlety měly svoji atmosféru, ať je to návštěva science centra Technorama, interaktivního a pokusy nabitého centra ze všech možných vědních oborů, ranní Kostnice, slunná Ženeva, důstojný Bern, podhradí městečka Gruyére s výrobou a ochutnávkou sýrů i sladká tečka nakonec, muzeum a výrobna skvělé čokolády Cailler.  Zbývá jen říci: „Vydařený zájezd“.

Ing. Dana Siegelová