Ze života české společnosti 2.0

Ze života české společnosti 2.0

Ve čtvrtek 9. 5. 2024 měla třída 4.A projektový den s názvem Ze života české společnosti 2.0.

Podle názvu jsme si vůbec nedovedli představit, co nás čeká. Paní profesorka třídní nám pouze řekla, že se to týká literatury. Což vlastně byla pravda, protože celý program byl na motivy knihy Ze života české společnosti od českého autora Josefa Škvoreckého.

Přišla k nám paní lektorka Veronika Krištofová z projektu Besedárium, který spravuje společnost Books and Cards. S ní jsme věnovali pět vyučovacích hodin prozkoumávání let 1946-1989.

Nebyla to ale žádná nudná dějepisná přednáška, ale skupinová hra. Každá ze skupin představovala vždycky jednu pětičlennou rodinu Machaninových, která se skládala z rodičů (Josefa a Hedvy) a tří dětí (Vasila, Margaret a Adolfa).

V průběhu hry jsme se ve všem měli rozhodovat jako rodina. Ať už to byly volby, vstup do komunistické strany, jestli chceme emigrovat, nebo zda budeme v 70. letech „rebelové“ či „slušňáci“. Po celou dobu jsme získávali ‘totáče’, což byly žetony přežití. Ty jsme dostávali od soudružky domovnice (této role se ujala naše paní profesorka třídní) a mohli jsme je získat za plnění různých úkolů. Která z rodin jich měla na konci hry nejvíc, vyhrála.

Mezi úkoly patřila například tvorba nástěnky, prezentování výhod vybrané hračky ze 70.-80.let (podle vhodných socialistických ideologií a v souladu s propagandou), opravování autentické slohové práce a vybírání vhodného volnočasového programu pro dospívající v 60. letech.

Nejvíc jsme se asi bavili při sepisování Charty 77 a následném sbírání podpisů v jiných třídách a taky při vytváření narozeninového přání pro soudruha Stalina.

Tento program jsme si všichni moc užili. Dostali se nám do rukou věci a dokumenty, se kterými nemáme šanci se nikde setkat, a také jsme se setkali s hračkami, které se dnes již nevyrábí. Paní lektorka byla moc vlídná a vtipná a to, co vyprávěla, podala velmi zábavnou a věrohodnou formou. Taky během těchto promluv nechyběla interakce s námi, jako publikem. A došlo i na vážná témata.

Moc děkujeme za tento program, kromě zábavy jsme si z něj odnesli i hodně poznatků, které se nám v nejbližších hodinách dějepisu budou hodit.

                                                                                                                    Linda Krátka, kvarta A