Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce 2021

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu četby

Seznam literárních děl-formulář 2021

MZ 2021-Písemné práce-základní údaje

Maturitní témata profilové části ústní zkoušky 2021

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Základními legislativními normami jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termíny konání maturitní zkoušky 2021

Písemná práce z NJ – 7. 4. 2021

Písemná práce z ČJ – 8. 4. 2021

Písemná práce z AJ – 9. 4. 2021

Didaktické testy SČ MZ – 3.-7. 5. 2021

Ústní maturitní zkoušky – 17.-21. 5. 2021

Další důležité termíny:

 odevzdání přihlášek k MZ – do 1. 12. 2020

odevzdání seznamu literárních děl – do 31. 3. 2020

předání vysvědčení za 4. ročník – 30. 4. 2020

předání maturitního vysvědčení – 26. 5. 2021 (Chvalský zámek)

 Forma konání zkoušek

A) společná část

Všechny části společné zkoušky mají formu didaktického testu.

B) profilová část

 • Český jazyk a literatura
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

Nabídka pro výběr 2 povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Anglický jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Německý jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Fyzika – ústní zkouška
 • Chemie – ústní zkouška
 • Dějepis – ústní zkouška
 • Zeměpis – ústní zkouška
 • Informatika- ústní zkouška

Příprava na všechny ústní zkoušky profilové části trvá 15 minut.

Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit v případě konání 4 profilových zkoušek výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Jazyková úroveň je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B2, zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B1. Seznam možných zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je ke stažení na maturita.cermat.cz. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Sledujte webové stránky:   maturita.cermat.cz