Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2024

Maturitní zkouška se ve školním roce 2023/2024 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

MZ 2024-Seznam certifikátů nahrazujících zkoušku z cizího jazyka

MZ 2024-ČJL-Kánon literárních děl

MZ 2024-ČJL-Kritéria pro sestavení žákovského seznamu četby

MZ 2024-Písemné práce-základní údaje

Seznam-literarnich-del-formular-2024

Gymnázium Chodovická – Kritéria hodnocení PČ MZ 2024

Kritéria hodnocení SČ MZ 2024

Základními legislativními normami jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maturity

Termíny konání maturitní zkoušky 2024

Písemná práce z ČJ – 2. 4. 2024

Písemná práce z AJ – 3. 4. 2024

Písemná práce z NJ – 4. 4. 2024

Didaktické testy společné části MZ – 2.-7. 5. 2024

Ústní profilové MZ – 20.-24. 5. 2024

Další důležité termíny:

 odevzdání přihlášek k MZ – do 1. 12. 2023

odevzdání seznamu literárních děl – do 31. 3. 2024

předání vysvědčení za 4. ročník – 30. 4. 2024

předání maturitního vysvědčení – 30. 5. 2024 (Chvalský zámek)

 Forma konání zkoušek

 1. společná část

Všechny části společné zkoušky mají formu didaktického testu.

 1. profilová část
 • Český jazyk a literatura
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

Nabídka pro výběr 2 povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Anglický jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Německý jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd (integruje obsah předmětů ZSV a SP) – ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Fyzika – ústní zkouška
 • Chemie – ústní zkouška
 • Dějepis – ústní zkouška
 • Zeměpis – ústní zkouška
 • Informatika- ústní zkouška

Příprava na ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a německého jazyka trvá 20 minut, na všechny ostatní ústní zkoušky profilové části trvá příprava 15 minut.

Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit v případě konání 4 profilových zkoušek výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Jazyková úroveň je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B2, zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B1. Seznam možných zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je ke stažení na maturita.cermat.cz. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Sledujte webové stránky:   maturita.cermat.cz

V Praze dne 25. 9. 2023

Mgr. Zuzana Suchomelová

ředitelka školy