Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

Model MZ_2021 – úprava březen

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce 2021

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu četby

Seznam literárních děl-formulář 2021

Maturitní témata profilové části ústní zkoušky 2021

MZ 2021 – termíny didaktických testů

MZ 2021-Kritéria hodnocení PČ

MZ 2021-Kritéria hodnocení SČ

MZ 2021-DT-harmonogram

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Základními legislativními normami jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maturity

 Didaktické testy SČ MZ: Termíny konání maturitní zkoušky 2021

DT z M – 3. 5. 2021od 8:00

DT z AJ – 3. 5. 2021 od 13:30

DT z ČJ – 4. 5. 2021 od 8:00

DT z M rozšiřující – 5. 5. 2021 od 8:00

DT z NJ – 5. 5. 2021 od 13:00

Ústní maturitní zkoušky – 17.-21. 5. 2021

Další důležité termíny:

 odevzdání přihlášek k MZ – do 1. 12. 2020

odevzdání seznamu literárních děl – do 31. 3. 2020

předání vysvědčení za 4. ročník – 30. 4. 2020

předání maturitního vysvědčení – 26. 5. 2021 (Chvalský zámek)

 Forma konání zkoušek

 1. společná část

Všechny části společné zkoušky mají formu didaktického testu.

 1. profilová část
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části – ústní zkouška

Nabídka pro výběr 2 povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Anglický jazyk – ústní zkouška
 • Německý jazyk – ústní zkouška
 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Fyzika – ústní zkouška
 • Chemie – ústní zkouška
 • Dějepis – ústní zkouška
 • Zeměpis – ústní zkouška
 • Informatika- ústní zkouška

Příprava na všechny ústní zkoušky profilové části trvá 15 minut.

Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit v případě konání 4 profilových zkoušek výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Jazyková úroveň je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B2, zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B1. Seznam možných zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je ke stažení na maturita.cermat.cz. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Sledujte webové stránky:   maturita.cermat.cz