Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022

MZ 2022 DT časový harmonogram

MZ 2022 Písemné práce – základní údaje

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu četby 2022

Kánon literárních děl k maturitě 2021-2022

Seznam literárních děl – formulář 2022

Uznávané nahrazující MZ z cizích jazyků 2021-2022

MZ 2022 – maturitní komise

Kritéria hodnocení profilové části MZ 2022

Kritéria hodnoceni společné části MZ 2022

Maturitní zkouška se ve školním roce 2021/2022 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Základními legislativními normami jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maturity

Termíny konání maturitní zkoušky 2022

Písemná práce z ČJ – 1. 4. 2022

Písemná práce z AJ – 5. 4. 2022

Písemná práce z NJ – 7. 4. 2022

Didaktické testy SČ MZ – 2.-5. 5. 2022

Ústní maturitní zkoušky – 16.-20. 5. 2022

Další důležité termíny:

 odevzdání přihlášek k MZ – do 1. 12. 2021

odevzdání seznamu literárních děl – do 31. 3. 2022

předání vysvědčení za 4. ročník – 29. 4. 2022

předání maturitního vysvědčení – 25. 5. 2022 (Chvalský zámek)

Náhradní termíny písemné maturitní práce 
PP z ČJ – úterý 19. 4. 2022
PP z AJ – středa 20. 4. 2022

Forma konání zkoušek

 1. společná část

Všechny části společné zkoušky mají formu didaktického testu.

 1. profilová část
 • Český jazyk a literatura
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

Nabídka pro výběr 2 povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 • Anglický jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Německý jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Fyzika – ústní zkouška
 • Chemie – ústní zkouška
 • Dějepis – ústní zkouška
 • Zeměpis – ústní zkouška
 • Informatika- ústní zkouška

 

Příprava na zkoušku z českého jazyka a literatury trvá 20 minut, na všechny ostatní ústní zkoušky profilové části trvá příprava 15 minut.

Jednu profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit v případě konání 4 profilových zkoušek výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Jazyková úroveň je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku z anglického jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B2, zkoušku z německého jazyka lze nahradit výsledkem zkoušky úrovně B1. Seznam možných zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je ke stažení na maturita.cermat.cz. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Sledujte webové stránky:   maturita.cermat.cz

Mgr. Zuzana Suchomelová

ředitelka školy