Maturity

Europass

Maturitní zkouška jaro 2020

Seznam literárních děl formulář 2020

Maturitní okruhy 2020 NJ

Kánon literárních děl 2020

Maturitní okruhy 2020 AJ

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Fyzika

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Chemie

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Informatika

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Matematika

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Německý jazyk

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Základy společenských věd

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Zeměpis

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Anglický jazyk

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Dějepis

Maturitní témata profilové části MZK 2020-Biologie

MZK 2020-Kritéria hodnocení profilových zkoušek

MZK 2020-Kritéria hodnocení ÚZ SČ

MZK 2020-Kritéria hodnocení ÚZ SČ-přílohy

Maturitní zkoušky 2020
– didaktické testy – 1.-2. 6. (3. 6. – Matematika+)
– ústní zkoušky profilové i společné části maturitní zkoušky – 15.-19. 6. 

Společná část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky:
          1. český jazyk a literatura
          2. cizí jazyk (AJ / NJ) nebo matematika

Český jazyka a literatura – komplexní zkouška (složena ze tří částí):
          1.didaktický test – zadáván i hodnocen Cermatem,
          2. písemná práce – zadávána i hodnocena Cermatem,
          3. ústní část – hodnocena na školách.

Cizí jazyk – komplexní zkouška (složena ze tří částí):
          1. didaktický test – zadáván i hodnocen Cermatem,
          2. písemná práce – zadávána i hodnocena Cermatem,
          3 .ústní část – hodnocena na školách.

Matematika – didaktický test – centrálně zadávaný a hodnocený Cermatem.

0-2 nepovinné zkoušky
          – z nabídky: cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky ústní formou
z nabídky:
          matematika
          základy společenských věd
          biologie
          fyzika
          chemie
          dějepis
          zeměpis
          informatika
          cizí jazyk

Žák může volit jen předměty, ze kterých nekonal zkoušku ve společné části.

0-2 nepovinné zkoušky – ústní formou
          – nabídka je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky profilové části

 

nepovinný didaktický test (Cermat) „Matematika +“ (na spádových školách)

Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. (viz Vyhláška č. 177/2009 Sb., §19a)

Sledujte webové stránky:  www.novamaturita.cz