O škole

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Ředitelka školy Mgr. Zuzana Suchomelová vyhlásila na pondělí 27. 9. 2021 z provozních důvodů ředitelské volno.

Literární soutěž Místní veřejné knihovny Horní Počernice

V soutěži vyhlášené hornopočernickou knihovnou u příležitosti stého výročí premiéry Čapkova dramatu R.U.R. zvítězila studentka sekundy A Eva Osičková. Evin detektivní...

Adaptační kurz 2021

Článek 1.B Ahoj, my jsme děvčata z Primy B. Posíláme zprávu z adaptačního kurzu. Myslíme si, že většina z vás už tento kurz...

Volby do Školské rady Gymnázia, Praha 9,  Chodovická 2250

Volby proběhly ve dnech 14. – 16. 6. 2021 formou ankety v IS Bakaláři. Dva členy  za pedagogy volilo z 42...Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  O škole    O škole

Gymnázium bylo založeno v Horních Počernicích v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Od září 2008 byly jeho prostory rozšířeny o detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností a prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).

Gymnázium doposud nemuselo řešit vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance. Ve společné (státní) části maturitní zkoušky dosahují naši oktaváni výborných výsledků, po jejím absolvování jsou přijímáni na všechny typy vysokých škol (včetně zahraničních); jejich úspěšnost v přijímacím řízení je téměř stoprocentní.

Gymnázium každoročně organizuje adaptační kurz pro primy, sportovní kurzy a zahraniční poznávací zájezdy. Žáci mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu. Gymnázium využívá i areály obou základních škol (FZŠ Chodovická a ZŠ Vybíralova), a to tělocvičny, venkovní víceúčelová hřiště a jídelny, v nichž si žáci mohou vybírat vždy ze dvou jídel.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny s obsáhlým knižním fondem, zaměřeným hlavně na odbornou literaturu a povinnou četbu. Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektory. Žáci mají možnost kopírování, tisku a bezplatného přístupu na internet.

Přestávky a volné hodiny žáci tráví i v relaxačních prostorách, kde si mohou zapůjčit stolní deskové hry nebo si zahrát stolní tenis. Jejich potřebám slouží také školní bufet a nápojové automaty. Vstup do budov je vyřešen elektronickým systémem.

O škole
V roce 2018 oslavilo Gymnázium 25 let od svého založení.

Sborník ke 25. výročí založení Gymnázia