O škole

Úřední hodiny v průběhu letních prázdnin 2021

Horní Počernice - pondělí od 9 do 13 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení si mohou žáci či jejich zákonní zástupci vyzvednout na...

Přihlašování nových strávníků ke stravování na detašovaném pracovišti

Vážení, níže uvádíme informaci, kterou jsme obdrželi od školní jídelny ZŠ Vybíralova: Přihlášení nových strávníků do školní jídelny proběhne 25.8.-31.8.2021...

Komunitně osvětové setkání – Setkání s Afrikou

Žáci primy B pod vedením Mgr. Štěpánkové připravili pro rodiče i veřejnost „Setkání s Afrikou“. Divadelními výstupy seznámili přítomné posluchače s geografickou...

4. místo v celostátním kole mezinárodní matematické soutěže!

18. června 2021 proběhlo v Praze v Národním muzeu celostátní kolo matematické soutěže Pangea. Žáci základních škol a víceletých gymnázií...Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  O škole    O škole

Gymnázium bylo založeno v Horních Počernicích v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Od září 2008 byly jeho prostory rozšířeny o detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností a prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).

Gymnázium doposud nemuselo řešit vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance. Ve společné (státní) části maturitní zkoušky dosahují naši oktaváni výborných výsledků, po jejím absolvování jsou přijímáni na všechny typy vysokých škol (včetně zahraničních); jejich úspěšnost v přijímacím řízení je téměř stoprocentní.

Gymnázium každoročně organizuje adaptační kurz pro primy, sportovní kurzy a zahraniční poznávací zájezdy. Žáci mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu. Gymnázium využívá i areály obou základních škol (FZŠ Chodovická a ZŠ Vybíralova), a to tělocvičny, venkovní víceúčelová hřiště a jídelny, v nichž si žáci mohou vybírat vždy ze dvou jídel.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny s obsáhlým knižním fondem, zaměřeným hlavně na odbornou literaturu a povinnou četbu. Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektory. Žáci mají možnost kopírování, tisku a bezplatného přístupu na internet.

Přestávky a volné hodiny žáci tráví i v relaxačních prostorách, kde si mohou zapůjčit stolní deskové hry nebo si zahrát stolní tenis. Jejich potřebám slouží také školní bufet a nápojové automaty. Vstup do budov je vyřešen elektronickým systémem.

O škole
V roce 2018 oslavilo Gymnázium 25 let od svého založení.

Sborník ke 25. výročí založení Gymnázia