O škole

Sumo hodina TV ve 2.B

Na konci školního roku proběhla na tělesné výchově děvčat  2.B – netradiční hodina – turnaj v  zápasu sumo. Pod taktovkou...

Detašák 4.B

Kvarta B si pro vás připravila speciální vydání časopisu Detašák. Detašák 4.B-2024

Nové číslo časopisu Kompot

Právě vyšlo další číslo časopisu Kompot! Kompot 5_2023_24

Může být seznamování na internetu pro nás hrozbou?

V úterý dne 11. 6. se třída kvinta A zúčastnila diskuzního programu týkajícího se on-line  seznamování. Jak to celé ve stručnosti...

Septoviny 2024

Septima B si pro vás připravila nové číslo časopisu Septoviny. Septoviny 06-2024

Všechny novinky

Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  O škole    O škole

Gymnázium bylo založeno v Horních Počernicích v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Od září 2008 byly jeho prostory rozšířeny o detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností a prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).

Gymnázium doposud nemuselo řešit vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance. Ve společné (státní) části maturitní zkoušky dosahují naši oktaváni výborných výsledků, po jejím absolvování jsou přijímáni na všechny typy vysokých škol (včetně zahraničních); jejich úspěšnost v přijímacím řízení je téměř stoprocentní.

Gymnázium každoročně organizuje adaptační kurz pro primy, sportovní kurzy a zahraniční poznávací zájezdy. Žáci mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu. Gymnázium využívá i areály obou základních škol (FZŠ Chodovická a ZŠ Vybíralova), a to tělocvičny, venkovní víceúčelová hřiště a jídelny, v nichž si žáci mohou vybírat vždy ze dvou jídel.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny s obsáhlým knižním fondem, zaměřeným hlavně na odbornou literaturu a povinnou četbu. Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektory. Žáci mají možnost kopírování, tisku a bezplatného přístupu na internet.

Přestávky a volné hodiny žáci tráví i v relaxačních prostorách, kde si mohou zapůjčit stolní deskové hry nebo si zahrát stolní tenis. Jejich potřebám slouží také školní bufet a nápojové automaty. Vstup do budov je vyřešen elektronickým systémem.

 

O škole
25. výročí Gmynázia

Sborník ke 25. výročí založení Gymnázia

O škole
30. výročí založení Gymnázia