Vedení gymnázia

ředitelka: Vedení gymnázia   Mgr. Zuzana Suchomelová 281 926 531
724 114 852
statut. zást. ředitele: Vedení gymnázia PhDr. Zuzana Berchtoldová 281 921 135
724 114 854
zástupce ředitele: Vedení gymnázia Mgr. Luboš Vinohradník
281 862 771
602 539 897
ekonom: Ing. Martin Čejna 281 921 138
sekretariát: Eva Bartáková 281 921 487
detašované pracoviště: Daniela Meiserová 281 864 084