Jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ve Vybíralově ulici

Provozní doba:

  • Provozní doba kanceláře ŠJ: 7.00 – 14.30 hod.
  • Doba výdeje obědů: 11.40 – 14.00 hod.
  • Úřední hodiny pro osobní vyřizování: 7.30 – 8.00 a 9.40 – 10.00 hod.

Formy platby:

  •    bankovním převodem

Odhlašování stravy:

  • Pondělí nebo jeden pracovní den po svátcích, prázdninách do 8:00 hod.
  • Úterý – pátek nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00 hod.

Kontakty (odhlášení obědů):

Objednávání stravy:

Oběd č. 1 je automaticky přihlášen po příchodu platby na účet nebo odevzdání zaplaceného dokladu.
Oběd č. 2 se objednává
1. Online na www.strava.cz
2. V objednávkovém boxu před jídelnou
3. E-mailem odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz
Objednávky obědů č. 2 se uzavírají 2 pracovní dny předem do 14:00 hod.

Ceny obědů:

6 – 10 let …….. 28,- Kč
11 – 14 let …… 30,- Kč
15 let a více … 32,- Kč

Ostatní informace:

Rodiče strávníků jsou povinni nahlásit v kanceláři ŠJ veškeré změny, které nastanou během šk.roku / změna účtu, třídy, adresy atd.
Při ukončení stravování se musí strávník včas odhlásit v kanceláři ŠJ.
Zrušení trv.příkazu odhlášení ze stravování!

Strava se vydává pouze na kreditní kartu,v případě ztráty nebo zapomenutí se strávník nahlásí do 10.00 hod. v kanceláři ŠJ, kde obdrží náhradní stravenku.

Vedení ŠJ:

  • Romana Bečvářová /vedoucí ŠJ/ Tel: 281 090 576
  • Dana Šefranková /administrace/ Tel: 281 090 581