Maturity 2016

Výsledky závěrečné maturitní zkoušky v roce 2016

Celkem – 46
Prospěl s vyznamenáním – 20
Prospěl – 26
Neprospěl – 0
Nehodnocen – 0