Maturity 2015

Výsledky společné části maturitní zkoušky 2015

Česká republika
Dle Souhrnné zprávy výsledků maturitní zkoušky 2015 zpřístupněné Cermatem (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) dosáhli naši absolventi vyšší úspěšnosti než byl průměrný výsledek všech gymnázií v České republice.

ÚSPĚŠNOST český jazyk cizí jazyk matematika
všechna gymnázia 79,9 % 88,3 % 69,2 %
naše gymnázium 87,2 % 93,1 % 78,6 %

Praha
Gymnázia mohou mít čtyřletý nebo osmiletý obor studia (nebo oba současně).

Z výsledků zveřejněných Cermatem na www.vysledky.cermat.cz vyplývá, že v Praze konalo společnou část maturitní zkoušky 57 gymnaziálních oborů (čtyřletých a osmiletých).

Z celkového počtu 57 oborů konajících zkoušku z českého jazyka absolventi našeho gymnázia získali 13.místo.

Z celkového počtu 53 oborů konajících zkoušku z anglického jazyka absolventi našeho gymnázia získali 20.místo.

Z celkového počtu 48 oborů konajících zkoušku z matematiky absolventi našeho gymnázia získali 11.místo.