Dokumenty

Zřizovací listina
Organizační řád
Školní řád
Řády odborných pracoven
Vnitřní řád školního klubu
Školní vzdělávací program: Nižší stupeň gymnázia / Vyšší stupeň gymnázia
Výroční zpráva 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Inspekční zpráva České školní inspekce z ledna 2015
Informace o zpracování osobních údajů – žáci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – distanční výuka (ke stažení ve formátu DOCX)
Střednědobý výhled
Prohlášení o přístupnosti webu

Formuláře

Čestné prohlášení – Covid-19
Návrh kandidáta do školské rady
Suplovací list
Potvrzení o studiu
Formulář uvolnění z výuky – odchod z vyučování
Formulář uvolnění z výuky na déle než 3 dny
Formulář uvolnění z tělesné výchovy
Přihláška k nepovinnému předmětu
Přihláška ke studiu
Přihláška do oddělení školního klubu
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení o bezinfekčnosti
Hodnocení bolestného
Oznámení škodní události – škodní události studentů
Oznámení škodní události  k pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
Žádost o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)
Žádost o poskytnutí informace (ke stažení ve formátu DOC)