Dokumenty

Zřizovací listina
Organizační řád
Organizační struktura
Školní řád
Řády odborných pracoven
Vnitřní řád školního klubu
Rozpočet pro rok 2020
Rozpočet pro rok 2021
Rozpočet pro rok 2022
Školní vzdělávací program:
Nižší stupeň gymnázia (původní verze)
Nižší stupeň gymnázia (aktualizace od 1.9.2021)
Postupný náběh platnosti aktualizovaného ŠVP ZV
Vyšší stupeň gymnázia
Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu 1
Příloha k dodatku 1
Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu 2
Příloha k dodatku 2
Výroční zpráva 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-22
Poskytovaní informací podle zákona 106/1999
Inspekční zpráva České školní inspekce z roku 2022
Informace o zpracování osobních údajů – žáci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – distanční výuka (ke stažení ve formátu DOCX)
Střednědobý výhled
Prohlášení o přístupnosti webu
Informace o zpracování OÚ – testování COVID včetně PCR testů
Signály šikanování

Formuláře

Čestné prohlášení – Covid-19
Návrh kandidáta do školské rady
Suplovací list
Potvrzení o studiu
Formulář uvolnění z výuky – odchod z vyučování
Formulář uvolnění z výuky na déle než 3 dny
Formulář uvolnění z tělesné výchovy
Přihláška k nepovinnému předmětu
Přihláška ke studiu
Přihláška do oddělení školního klubu
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení o bezinfekčnosti
Hodnocení bolestného
Oznámení škodní události – škodní události studentů
Oznámení škodní události  k pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
Žádost o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)
Žádost o poskytnutí informace (ke stažení ve formátu DOC)
Informovaný souhlas zletilého žáka/zákonného zástupce nezletilého žáka s testováním COVID – 19