VIDEO ze školní akademie 2018

Dne 4.12. 2018 se na počest 25. výročí založení naší školy uskutečnila první akademie na této škole. Konala se v Salesianském divadle v odpoledních hodinách. Žáci z každého ročníku (kromě 8.A) se na tuto akci pečlivě připravovali, aby mohli předvést škole i rodičům, co umí. S přípravou akademie pomáhali sami studenti. Účinkující si svá představení v divadle již od rána připravovali. Kolem půl šesté se divadelní sál začínal plnit lidmi a v šest hodin byla akademie oficiálně zahájena.

    Celá akce byla moderována studentem z primy, oktávy a úspěšným absolventem. Dramatická, taneční a hudební představení byla zároveň proložena rozhovory s profesory. Například tercie B nás příjemně překvapila svým divadelním představením v německém jazyce, které pečlivě připravovali s paní profesorkou Houskovou. U studentů septimy B jsme naopak mohli vidět vydařené hudební představení a studenti oktávy B nám předvedli skvělé aeorobické kousky. Úžasný výkon předvedly žákyně ze třídy kvarta B. Jejich vystoupení hraničilo s profesionalitou, nechyběly krásné barevné kostýmy, které umocnily prožitek. Celkovou atmosféru doplnila vystoupení taneční, pěvecká, i sportovní – parkour v podání 1.B. Prostředí divadelního sálupřímo vybízelo i ke klavírnímu předvedení. Popová hudba však program zpestřila také.

Předsálí doplnila výstava žáků gymnázia, která se týkala výročí založení republiky. Návštěvnost byla veliká, potlesk a uznání také. Myslíme, že můžeme mluvit za všechny, když řekneme, že tato akce byla velmi vydařená. Těšíme se na příští rok.

Karolína Ploužková, Anna Žemličková,7.B