Doplňovací volby do školské rady Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

Doplňovací volby do školské rady  Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

Vážení rodiče,

ve dnech 9. 11. a  10. 11. 2022 se v průběhu třídních schůzek budou konat doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků za pana Tadeáše Továrka, který již není žákem školy a tímto přestal být členem školské rady před skončením funkčního období z důvodů stanovených v Zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167, odst. 9, písm. f).

Návrh kandidáta do školské rady (můžete navrhnout i sami sebe) posílejte prosím do 1. 11. 2022 elektronickou poštou předsedkyni volební komise Mgr. Marii Štěpánkové na adresu: stepankova@gymnchod.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte „Volby do ŠR“.

Formulář „Návrh kandidáta do školské rady“ si můžete stáhnout na www.gymnchod.cz v sekci „Dokumenty“ v oddílu „Formuláře“.

Listina se jmény navržených kandidátů Vám bude následně přeposlána prostřednictvím IS Bakaláři a současně zveřejněna na webových stránkách školy.

Doplňovací volby proběhnou formou vhazování volebních lístků s označeným jménem voleného kandidáta do volební urny, se kterou volební komise obejde v průběhu třídní schůzky všechny třídy.

Poté bude urna komisionálně otevřena. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stává novým členem školské rady, jeho funkční období končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v předchozích řádných volbách.

Výsledky doplňovacích voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy a školní úřední desce v Horních Počernicích.

Složení volební komise:

Mgr. Marie Štěpánková (předsedkyně)

Mgr. Petr Poledník

Mgr. Adam Kubišta

Za volební komisi

Mgr. Marie Štěpánková