Máchův Máj v Přírodním divadle Dády Stoklasy

Máchův Máj v Přírodním divadle Dády Stoklasy

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj…

Jako by Máje v povinné školní četbě nebylo dost, zúčastnili jsme se 12. května 2023 i divadelního představení téhož názvu v Přírodním divadle Dády Stoklasy, které se nachází v areálu ZŠ Spojenců ve Svépravicích a jehož historie se datuje již od roku 1969.

Představení pojednává o Máchově návštěvě u císařského cenzora, kterému předkládá své nové básnické dílo – poemu Máj (rozuměj básnická povídka). Zároveň ale dramatickou formou předkládá všechna čtyři dějství a dvě intermezza; od setkání Viléma s Jarmilou, přes jejich úmrtí až po autorův příjezd do kraje. Cenzor na dějství reaguje stejně jako tehdejší doba: negativně. Pro byronismus, morbidní motivy, nemanželský milostný vztah i otcovraždu. Mácha však nakonec získá povolení Máj vydat a děj inscenace končí.

Karla Hynka Máchu nemám rád. Dokonce se troufám ztotožňovat s názory některých tehdejších autorů, jako třeba J. K. Tyl nebo F. L. Čelakovský: „Mně se všecko zdá, že máj letošní mstí se na nás, že tak šibeničnicky bylo o něm zpíváno. Nešťastný básník i s celou svou romantikou!“, ale tohle představení mě svým pojetím mile překvapilo.

Je pozdní večer – první máj –
večerní máj – je lásky čas;
hrdliččin zve ku lásce hlas:
„Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“

Petr Panenka, 6.A

Děkuji jménem našeho gymnázia, že jsme mohli po několik let se studenty navštěvovat toto svěží nastudování klasického díla 19. století. I když jak vidno, ani to se nezavděčí každému, většina studentů  letos ani v předchozím letech nebyla k Máchovi tak kritická. Unikátní prostředí přírodního divadla, kde neopakovatelnou atmosféru dotváří i autentický šum stromů a zpěv ptactva, neučaruje jen málokomu. Budeme tedy doufat, že Máj přece jenom nebyl letos uveden naposledy, případně se těšit na nová představení počernického souboru.

Alena Vavřičková, vyučující ČJ