Návštěva galerie Pragovka

Návštěva galerie Pragovka

Na závěr letošního školního roku se naše třídní pokusila v nás, kulturních ignorantech, vzbudit zájem o umění. Aby to na naše křehké duše nebylo příliš náročné, navštívili jsme galerii současného umění Pragovka Gallery.

Už zvenku se galerie nezdála být galerií v běžném slova smyslu. Industriální budova, ve které očekáváte výrobní haly plné stojů a továrního hluku, vypadá zevnitř tak trochu jinak. Překvapí Vás obrazy, umělecké expozice a ticho…

Dvě lektorky nás nejdřív provedly částí areálu, jehož proměna by se mohla zdát příliš odvážná. V časech první republiky zde fungovala velká továrna, která vyráběla auta značky Praga. V bývalé kuchyni se momentálně nachází výstava VIA Davida R. Strauzze – umělce věnujícího se současnému urban a street umění – který pomocí sprejů vytváří umělecká díla. Průvodkyně nás překvapily i informací, že ne každá posprejovaná stěna je dílem náhodných vandalů, ale může být i uměleckým dílem, které je na zeď umístněno záměrně.

Abychom tuhle techniku umění pochopili blíže – tzv. na vlastní kůži – absolvovali jsme i workshop. Zadání bylo vymyslet svůj umělecký podpis, skládající se z našich iniciálů. Jsou to písmena nám všem nejbližší, proto to znělo jako úkol nejlehčí. Vytvořili jsme si na základě náčrtu šablonu, podle které jsme nasprejovali svůj podpis na kartonovou desku. Tak, jako je jedinečný každý z nás, odlišovaly se i podpisy, způsoby ztvárnění písmen i technika zpracování. Za jedno dopoledne tak vzniklo 22 různých malých uměleckých děl. Každý si teď může doma vystavit kousek svého vlastního streetartu.

Jestli to v někom vzbudilo větší zájem o tuto oblast umění, ví každý sám, ale každopádně každý z nás už má natrénovaný podpis😊.

Linda Krátka, tercie A