Školní vernisáž

Školní vernisáž

Na detašovaném pracovišti našeho gymnázia se uskutečnila koncem roku vernisáž. Autory této výstavy byli studenti školy, kteří pracovali pod vedením nadané výtvarnice akad. soch Jany Bačové-Kroftové. Celá akce se nesla v duchu první republiky a představovala nejvýznamnější spisovatele, básníky, herce a výtvarníky té doby.
Že vám období první republiky nic neříká? Po této vernisáži to bylo u všech návštěvníků jinak. Studenti tercie, kvinty i sexty prokázali, že jsou sami velkými talenty. Nelehkého úkolu uspořádat tuto vernisáž se zhostili velmi dobře. Na samém začátku jsme mohli být svědky kulturního vstupu, kdy improvizovaná skupina Karton v hlavě předvedla své hudební vystoupení. Šlo o sborový zpěv několika známých českých písní za doprovodu šikovného kytaristy.
Před začátkem hlavního programu se slova ujala samotná kurátorka vernisáže paní Bačová-Kroftová. Poděkovala všem zúčastněným „umělcům“, vysvětlila několik souvisejících pojmů. Poté následovalo představení jednotlivých obrazů samotnými autory. Každý z obrazů představoval jednu známou kulturní osobnost první republiky. Díla byla doprovázena krátkými přednáškami ze života, z kulturního přínosu i o zajímavostech samotné osobnosti. Vše si studenti připravili sami.
Vernisáž se velice povedla a my se jen můžeme těšit, co dalšího nám naši spolužáci předvedou.

Tereza Lenzová, 8.B