O škole

Důležité oznámení

Důležité oznámení

Na čtvrtek 31. 1. 2019 vyhlásila ředitelka školy Mgr. Zuzana Suchomelová z organizačních důvodů ředitelské volno.
Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na obou pracovištích bude letos v režii sext, které se 6. 2. 2019 od 15 do 18...
Stopa našeho gymnázia v mezihvězdném prostoru

Stopa našeho gymnázia v mezihvězdném prostoru

Tercie B se zapojila do projektu Beyond Pluto a zaslala pozdrav do vesmíru. Projekt se jmenuje Beyond Pluto. Satelit New...
Projekt Evropský summit mladých diplomatů

Projekt Evropský summit mladých diplomatů

Ve dnech 13. a 14. prosince 2018 jsem se účastnila projektu s názvem Evropský summit mladých diplomatů. Tento projekt byl zaměřený...


Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  Chodovicka2    

Bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Důraz byl vždy kladen na výuku jazyků a praktické zvládání PC.
Od září 2008 provozuje gymnázium ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností a prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení). Nenahraditelným způsobem pokrývají potřebu po gymnaziálním vzdělávání pro široký pás východního okraje Prahy.
Je již tradicí, že gymnázium nemá vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance.
Ve společné (státní) části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve všech maturitních předmětech je umístění naší školy mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol; jejich úspěšnost v přijímacím řízení je 90%.
Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy. Žáci mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu, kde se zábavným způsobem vzdělávají nebo sportují.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny, učebny s dataprojektory, učebny PC, možnost kopírování, tisku a bezplatný přístup na internet. Žáci mohou trávit přestávky a volné hodiny v relaxačních prostorách.

V roce 2018 oslavilo Gymnázium 25 let od svého založení.

Sborník ke 25. výročí založení Gymnázia