O škole

Upozornění pro uchazeče o studium

Upozornění pro uchazeče o studium

Podávání přihlášek ke studiu je v době jarních prázdnin (18.-22. února 2019) možné na sekretariátu v budově v Horních Počernicích každý den od...
Video z maturitního plesu

Video z maturitního plesu

Sestřih z maturitního plesu 8.A a 8.B Gymnázium Chodovická Praha ze dne 30.1.2019 v Kongresovém centru.  Odkaz na záznam...
Školní akademie

Školní akademie

Dne 4.12. 2018 se na počest 25. výročí založení naší školy uskutečnila první akademie na této škole. Konala se v...
Školní vernisáž

Školní vernisáž

Na detašovaném pracovišti našeho gymnázia se uskutečnila koncem roku vernisáž. Autory této výstavy byli studenti školy, kteří pracovali pod vedením...


Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  Chodovicka2    

Gymnázium bylo založeno v Horních Počernicích v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Od září 2008 byly jeho prostory rozšířeny o detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností a prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).

Gymnázium doposud nemuselo řešit vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance. Ve společné (státní) části maturitní zkoušky dosahují naši oktaváni výborných výsledků, po jejím absolvování jsou přijímáni na všechny typy vysokých škol (včetně zahraničních); jejich úspěšnost v přijímacím řízení je téměř stoprocentní.

Gymnázium každoročně organizuje adaptační kurz pro primy, sportovní kurzy a zahraniční poznávací zájezdy. Žáci mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu. Gymnázium využívá i areály obou základních škol (FZŠ Chodovická a ZŠ Vybíralova), a to tělocvičny, venkovní víceúčelová hřiště a jídelny, v nichž si žáci mohou vybírat vždy ze dvou jídel.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny s obsáhlým knižním fondem, zaměřeným hlavně na odbornou literaturu a povinnou četbu. Všechny učebny školy jsou vybaveny dataprojektory. Žáci mají možnost kopírování, tisku a bezplatného přístupu na internet.

Přestávky a volné hodiny žáci tráví i v relaxačních prostorách, kde si mohou zapůjčit stolní deskové hry nebo si zahrát stolní tenis. Jejich potřebám slouží také školní bufet a nápojové automaty. Vstup do budov je vyřešen elektronickým systémem.

V roce 2018 oslavilo Gymnázium 25 let od svého založení.

Sborník ke 25. výročí založení Gymnázia