V lednovém čísle časopisu Čtrnáctka byl omylem zveřejněn článek o Dni otevřených dveří (29.1.2015) na našem gymnáziu. Den otevřených dveří se však konal 10.12.2014, další se již v tomto školním roce konat nebude. Pokud by se rodiče chtěli do školy přijít podívat, je gymnázium ochotno po předchozí telefonické domluvě tuto službu veřejnosti poskytnout.

 

Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

V roce 2013  oslavilo 20.výročí svého založení.

Bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Důraz byl vždy kladen na výuku jazyků a praktické zvládání PC.
Od září 2008 provozuje gymnázium ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).
Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plné zeleně s dobrou dopravní dostupností. Nenahraditelným způsobem pokrývají potřebu po gymnaziálním vzdělávání pro široký pás východního okraje Prahy.
Je již tradicí, že gymnázium nemá vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance.
Ve společné (státní) části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve všech maturitních předmětech je umístění naší školy mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol; jejich úspěšnost v přijímacím řízení je 90%.
Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy.Studenti mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu, kde se zábavným způsobem vzdělávají nebo sportují.
V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představuje 15 dataprojektorových učeben, 65 počítačů, 4 učebny PC, bezplatný přístup studentů na internet a 2 knihovny.