O škole

hook-111316_1280

Výsledky přijímacího řízení

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro rok 2017/2018 naleznete na stránce Přijímací řízení.
DSC_5523m

Už posedmé aneb Noc s Andersenem

Již posedmé proběhla v noci z 31. března na 1. dubna na našem detašovaném pracovišti Noc s Andersenem. Čtyřicet osm malých
odstoupení z funkce_ příloha

Životní změna

Pan PhDr. Jan Podešva ukončil dne 31. března 2017 svou práci ve funkci ředitele gymnázia. Za vše, co za 23
tie-349439_1920

Konkurs na ředitele gymnázia

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 567, ze dne 13. 3. 2017, schválila vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace


Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  Chodovicka2    

V roce 2013 oslavilo Gymnázium 20. výročí svého založení.

Bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Důraz byl vždy kladen na výuku jazyků a praktické zvládání PC.
Od září 2008 provozuje gymnázium ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).
Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností. Nenahraditelným způsobem pokrývají potřebu po gymnaziálním vzdělávání pro široký pás východního okraje Prahy.
Je již tradicí, že gymnázium nemá vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance.
Ve společné (státní) části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve všech maturitních předmětech je umístění naší školy mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol; jejich úspěšnost v přijímacím řízení je 90%.
Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy. Studenti mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu, kde se zábavným způsobem vzdělávají nebo sportují.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny, učebny s dataprojektory, 4 učebny PC, možnost kopírování a tisku i pro studenty a bezplatný přístup studentů na internet, v neposlední řadě i relaxační prostory pro trávení přestávek a volných hodin.

Prohlédněte si profil naší školy na www.registrskol.cz.