O škole

banner-2017

Noc s Andersenem 2017

V pátek 31. 3. 2017 se bude konat na obou pracovištích našeho gymnázia již sedmá Noc s Andersenem. Letos nocují naši primáni
obr

Videoreportáž z jazykového kurzu

Na videu je ukázka náplně práce našich studentů během jazykového kurzu. Kurz se konal v jižní Anglii v New Shorehamu
6_1

Projekt Občan – Mládí pro stáří

Naše třída, kvarta A, v prvním pololetí letošního školního roku pracovala v rámci předmětu Výchova demokratického občana na projektu Občan. Jako téma jsme
mikulas-2016-062

Advetní zájezd do Vídně

V pátek 25. 11. se konal již tradiční školní adventní zájezd. Po loňské návštěvě německého Pasova bylo letos jako cíl výletu


Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

  Chodovicka2    

V roce 2013 oslavilo Gymnázium 20. výročí svého založení.

Bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Důraz byl vždy kladen na výuku jazyků a praktické zvládání PC.
Od září 2008 provozuje gymnázium ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).
Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plném zeleně s dobrou dopravní dostupností. Nenahraditelným způsobem pokrývají potřebu po gymnaziálním vzdělávání pro široký pás východního okraje Prahy.
Je již tradicí, že gymnázium nemá vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance.
Ve společné (státní) části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve všech maturitních předmětech je umístění naší školy mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol; jejich úspěšnost v přijímacím řízení je 90%.
Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy. Studenti mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu, kde se zábavným způsobem vzdělávají nebo sportují.

V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představují dvě knihovny, učebny s dataprojektory, 4 učebny PC, možnost kopírování a tisku i pro studenty a bezplatný přístup studentů na internet, v neposlední řadě i relaxační prostory pro trávení přestávek a volných hodin.

Prohlédněte si profil naší školy na www.registrskol.cz.