Projekt knihy pro domovy důchodců a domy s pečovatelskou péčí

Projekt knihy pro domovy důchodců a domy s pečovatelskou péčí

Vážení rodiče a studenti,

naše gymnázium se připojuje k projektu, jehož cílem je darování knih pro domovy důchodců a domy s pečovatelskou péčí v rámci celé ČR. Věříme, že každý, kdo přispěje knihou, kterou může postrádat, pomůže seniorům zmírnit a zpříjemnit jejich osamělost a navíc bude mít dobrý pocit ze smysluplné pomoci.

Pro tento projekt budeme hned na začátku příštího školního roku shromažďovat v době od 1. 9. do 15. 9. 2016 v knihovnách obou pracovišť knihy všech žánrů v čistém a nepoškozeném stavu, ideálně s pevnou vazbou. Knihy budou dále předány k distribuci tak, aby byly nejpozději do 31. 12. 2016 spravedlivě rozděleny do seniorských domovů ve všech krajích ČR. Seznam domovů, kterým byly knihy předány, i souhrnný seznam větších podporovatelů projektu (500 knih a výše) bude zveřejněn.

Přispějte, prosím, darováním knih těm, kteří nemají to štěstí, aby poslední období svého života trávili v rodinném kruhu.

Předem všem dárcům děkuji.

Organizátorka sbírky:
PhDr. Květa Podešvová
Tel. 602677032