Doplňovací volby do školské rady Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

Doplňovací volby do školské rady  Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250

Dne 23. 6. 2022 se na pedagogické radě budou konat doplňovací volby do školské rady, protože  volený člen školské rady za pedagogické pracovníky PhDr. Filip Jiroušek přestane být ke dni 31. 8. 2022 v základním pracovněprávním vztahu ke škole. Tímto přestane být i členem školské rady před skončením funkčního období z důvodů stanovených v Zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167, odst. 9, písm. f).

Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v předchozích řádných volbách.

Doplňovací volby proběhnou formou vhazování volebních lístků s označeným jménem voleného kandidáta do volební urny, která bude poté přípravným volebním výborem komisionálně otevřena. Zvolen bude kandidát s největším počtem hlasů.

Každý oprávněný volič může označit kroužkem nejvýše jednoho kandidáta, volební lístky s označením více než jednoho kandidáta budou vyřazeny jako neplatné.

Kandidáti:

  • Helena Petrdlíková, asistent pedagoga
  • Tomáš Dvořák, učitel TV a zeměpisu
  • David Gresty, učitel konverzace v AJ
  • Milan Hort, učitel matematiky a fyziky
  • Adam Kubišta, učitel TV