Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Ve čtvrtek 3.11. se studenti 8.A a 8.B absolvující semináře z chemie a biologie účastnili dne otevřených dveří v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Byly jsme moc rády, že jsme měly možnost se zúčastnit exkurze s nimi i my, studentky septimy.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je výzkumná instituce věnující se základnímu výzkumu v oblasti organické chemie, biochemie a v dalších disciplínách. K nejslavnějším a nejúspěšnějším vědcům v historii ÚOCHB patří prof. Antonín Holý, který se zasloužil o objev antivirotik používaných při léčbě virových onemocnění.

Naše exkurze se skládala celkem ze 4 přednášek: Tajné barvy prvků, DNA jak ji neznáte, Metodika organické syntézy a Fluorescence v přírodě a biomedicíně. První část, Tajné barvy prvků, se zabývala, jak již z názvu můžeme usoudit, především zbarvením plamene v závislosti na použití vzorků obsahujících různé prvky. Mohli jsme zde pozorovat, že sodík zbarví plamen do žluta, (v praxi to můžeme zažít, když nám například uteče osolená polévka na plynovém sporáku – plamen se také zbarví do žluta). Barium zbarví plamen do zelena a vápník do červena. V druhé části jsme se přesunuli do analytické laboratoře, kde proběhl výklad o atomové emisní spektrometrii. Zde nám popsali a ukázali, jak funguje přístroj ICP-OES, jehož hlavním účelem je stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Mohli jsme zde také pozorovat změnu barvy plamene při zkoumání různých vzorků.

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Když se řekne DNA, většina z nás si nejspíš automaticky vybaví dvoušroubovici a genetickou informaci. Málo už se ví, že DNA může mít i další netradiční funkce. Právě o těch jsme se dozvěděli na naší druhé přednášce: DNA jak ji neznáte. Už víme, že umí také vázat ostatní molekuly jako protilátky nebo katalyzovat chemické reakce. Také jsme zjistili, jak těžké je najít takové konkrétní krátké sekvence DNA – in vitro selekcí se začíná s 1016 DNA molekul náhodných sekvencí a hledá se několik z nich, které jsou schopné katalyzovat reakci. Představit jsme si to měli tak, že z 14 hangárů pro vzducholodě naplněných pískem hledáme hrstku zrnek s určitou vlastností. Tyto krátké sekvence dokáží spustit chemické reakce a některé z takových reakcí jsme si v laboratoři přímo namíchali a jejich výsledek zhodnotili dvěma různými technikami. Vědci v této laboratoři jsou také schopni izolovat a namnožit molekuly DNA i RNA, které mají zajímavé vlastnosti, provádět, laicky řečeno, takovou evoluci ve zkumavce.

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Třetí část nesla název Metodika organické syntézy. V laboratoři jsme dali hlavy dohromady a měli jsme společně popsat od úplného začátku postup při organické syntéze. Pomocí návodných otázek jsme se úspěšně dobrali konce, poté následovala krátká ukázka laboratoře a s ní i ukázka přístrojů, které se zde používají. Mohli jsme vidět například rotační vakuovou odparku, která slouží k odpaření rozpouštědla a získání látky v něm rozpuštěné.

Na naší poslední přednášce Fluorescence v přírodě a biomedicíně jsme byli uvedeni do fyzikálních základů fluorescence a s pomocí buněčných a zvířecích modelů si představili využití fluorescenčních molekul v přírodě, vědě i v domácnosti. Např. tento pokus, nám demonstrován, si může sám doma zkusit každý: do kádinky s vodou přisypeme nastrouhanou kůru z větvičky jírovce maďalu. Posvítíme-li na roztok UV světlem, spatříme kapky modré barvy, které se postupně mísí s vodou. Jedná se o fluoreskující barvivo eskulin, které je přítomné v kůře a používáno např. v pracích prostředcích. Dále jsme mohli pomocí fluorescenčních barviv vidět různé organely v buňkách. Například pomocí Mitotrackeru byly obarveny mitochondrie. Asi úplně nejvíce zajímavé bylo sledovat pod mikroskopem nasvícená háďátka, na kterých probíhal výzkum neurodegenerativních onemocnění (např. Parkinsonova choroba).

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Cestou z ÚOCHB jsme se prošli zbytkem kampusu a sdělili zážitky se skupinou na biologii. I jejich program byl velice pestrý v podobě přednášek s názvy: Posviťte si na DNA, DNA ve virtuální realitě, Steroidy trochu jinak, Insulin a diabetes.

Exkurze v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Alena Kyselová, Kateřina Pastrnková, 7.B