Matematická soutěž MaSo

Matematická soutěž MaSo

Dne 10. 5. 2022 se konala týmová matematická soutěž MaSo pořádaná Matematicko–fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Soutěže se zúčastnil i náš čtyřčlenný tým  ve složení Malvína Bruothová /4.A/, Ludmila Lžičařová /3.A/, Martin Palán /3.A/ a Alena Hněynková /2.A/.

Ráno jsme se pod vedením paní profesorky Benešové vypravili na Karlov. Nejprve byla na řadě registrace u vstupu do budovy a poté už jsme pokračovali do posluchárny, kde na nás čekalo předem určené místo. Když se dostavil zbytek týmů, začali organizátoři vysvětlovat pravidla. Přibližně v deset hodin byla soutěž odstartována a byla nečekaně akční.

Matematická soutěž MaSo

Nutno podotknout, že žádná jiná soutěž se této ani zdaleka nepodobala. Kromě toho, že jsme museli řešit matematické úlohy, za které se dostávaly body a peníze, také vždy po třech minutách probíhala dražba několika známek, za které jsme získávali bonusové body podle jejich kvality. Ve hře bylo vždy pět známek – nová za deset bodů, s razítkem za osm bodů, s kaňkou za šest bodů, natržená za čtyři body a špinavá za dva body. Šlo o to předem dobře odhadnout, kolik peněz máme za známku nabídnout, abychom moc neutratili, a zároveň nás nikdo nepřeplatil. Rozhodovala také rychlost, takže se někteří členové týmu dost naběhali. Po hodině a půl následoval konec a chvíle volna před vyhodnocením.

Nakonec jsme skončili šedesátí pátí z přibližně 300 týmů, což není vůbec špatné. Cena pro vítěze byla velice zajímavá a neobvyklá. Tým, kterému se podařilo nasbírat nejvíce bodů, vyhrál paličku na maso s logem soutěže. I když jsme nevyhráli, soutěž nás bavila a příští rok se rádi znovu zúčastníme.

Alena Hnětynková, sekunda A