Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Jako každý rok, tak i v letošním školním roce kvarty Gymnázia Horní Počernice a detašovaného pracoviště ve Vybíralově ulici v Praze 14 v rámci předmětu Výchova demokratického občana připravují své projekty.

Studenti celé  4.B  navštěvují ve svém volném čase několik oddělení Školní družiny ZŠ Vybíralova. Pro děti připravují různé soutěže, hry, sportovní aktivity. Malují si s nimi, povídají si.  Podle sdělení vychovatelek, kterým velice děkujeme za ochotu a vstřícnost při spolupráci, jsou školáčky srdečně a velice přátelsky přijímáni.

O jedné akci studenti sami informovali. Posuďte i vy, čtenáři, jak se jim povedla:

Dne 2. prosince tohoto roku jsme připravili pro děti Mikulášskou besídku. Po skončení vyučování jsme se převlékli do kostýmů Mikuláše, andělů a čertů a vydali jsme se za dětmi do družiny. Nejprve jsme šli za paní družinářkou do kabinetu. Ta  nám předala seznam dětí         a v něm  označila, kdo zlobí a kdo je naopak hodný. Dala nám také odměny pro děti. Pro holčičky samolepky a pro kluky magnetky. Dětem, které zlobily jsme měli dávat místo toho lískový oříšek, aby se příště polepšily. Pro každé dítě jsme pak také dostali jeden perníček, ty   upekla  paní družinářka. Poté jsme vešli do třídy. Některé děti se rozplakaly, ale většina jich byla statečných. Podle seznamu, který jsme dostali,  jsme si je  k sobě jednotlivě volali.      Chtěli jsme ,  aby nám děti přednesly  nějakou básničku. Ty méně hodné slíbily Mikulášovi, že se polepší.  Andílci pak ještě všechny děti obdarovali. Myslím, že se nám naše besídka velice vydařila a že se i dětem a paním družinářkám líbila.

Karolína Ploužková, kvarta B