Na gymnáziu Chodovická se učí špičková fyzika

Na gymnáziu Chodovická se učí špičková fyzika

Úspěchy našich studentů ve vědomostních soutěžích se na našem gymnáziu již staly tradicí, a to i v tak náročných oborech, jako jsou matematika a fyzika.

V závěru tohoto školního roku si náš student septimy A Matěj Uhlíř převzal v barokním refektáři Univerzity Karlovy diplom za první místo v krajském kole šedesátého čtvrtého ročníku fyzikální olympiády, kde porovnávají svoje znalosti a dovednosti studenti z téměř stovky pražských středních škol, mezi nimiž jsou samozřejmě i soutěžící z prestižních pražských gymnázií zvučných jmen.

Tento náš úspěch je o to významnější, že Matěj svým výkonem zaujal i odbornou veřejnost za hranicemi Karlovy univerzity a za svoje řešení obdržel Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém.

RNDr. Lubomír Staněk

Na gymnáziu Chodovická se učí špičková fyzika