Příběhy bezpráví: Beseda o Chartě 77

Příběhy bezpráví: Beseda o Chartě 77

20. listopadu 2017 proběhla v prostorách Gymnázia Chodovická na Praze 9 dvouhodinová beseda na téma Charta 77 a porušování lidských práv v době totality. Účastníky besedy byli studenti oktávy a hostem byl signatář Charty 77, disident a první ministr vnitra České republiky Jan Ruml. Na začátku bylo promítnuto krátké video Ženy Charty 77 o Zině Freundové. Poté se pan Ruml ujal slova a autenticky popisoval zážitky z období po podepsání Charty. Mluvil o násilí, které bylo pácháno proti jednotlivým signatářům, strachu, který panoval, a donucení některých jeho přátel, jako právě Ziny Freundové, k odchodu do exilu. Následně měli studenti možnost vyjádřit své názory nebo klást panu Rumlovi různé dotazy. Některé byly mířené přímo na Chartu 77, její vznik a nejrůznější okolnosti jejího dopadu, jiné se věnovaly tématům spojeným s jeho pozdější funkcí ministra a polistopadové politiky. Některé otázky směřovaly také na současnou politickou situaci a postoj pana Rumla k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Celá beseda proběhla v pozitivním duchu, studenti projevovali zájem o dané téma a rovněž pan Ruml odcházel potěšen. Podle jeho vlastních slov je pro něj velmi důležité vědět, o čem přemýšlí a jak uvažují mladí lidé, protože se chystá opět kandidovat do senátu.

Beseda byla pro studenty nejen zpestřením výuky, ale rovněž možností nahlédnout do pozadí Charty 77 nebo se více dozvědět o formování politiky v České republice po revoluci roku 1989.

D. X. Grulich, oktáva A