Projekt Občan – Děti bez rodinného zázemí

Projekt Občan - Děti bez rodinného zázemí

Naše třída kvarta B si v rámci školního projektu Občan vybrala téma ,,Děti bez rodinného zázemí“. V rámci projektu jsme navštěvovali dětský domov, konkrétně dětský domov v Dolních Počernicích. Téma jsme si vybrali, protože jsme se chtěli dozvědět, jak to v dětských domovech funguje, jaké mají děti problémy, co jim chybí a jak se jejich život liší od našeho. Také jsme chtěli zjistit více informací o Dětském domově v Dolních Počernicích, např. o jeho historii, jak funguje, nebo jak dětem může pomoci běžný občan.
Hned na úplném začátku projektu jsme se rozdělili do čtyř základních skupin, každá skupina měla svůj určitý úkol a téma. První skupina měla na práci hlavně teoretickou část projektu, tedy zabývala se zákony, které se týkají opuštěného dítěte, jeho budoucího života, a také zákony určujícími, kdy musí být dítě umístěno do dětského domova. Druhá skupina vymezovala hlavní problémy v dětských domovech a také nás seznámila s mnoha institucemi, které dětem v těžkých životních situacích pomáhají. Třetí skupina se zabývala přímo Dětským domovem v Dolních Počernicích. Zjišťovala informace o historii i o fungování tohoto dětského domova. Čtvrtá skupina zpracovávala praktickou část, pravidelně docházela za dětmi do dětského domova a navštěvovala jeho akce.
Jako třída jsme se také rozhodli, že dětskému domovu v Dolních Počernicích pomůžeme. Při první návštěvě domova jsme se setkali s paní Alenou Bedlíkovou, která v dětském domově pracuje jako vychovatelka. Nabídla nám, že můžeme chodit po skupinkách do výtvarných dílniček. Této možnosti jsme s radostí využili. Každý navštívil dílničky minimálně jednou. Většinou jsme tam chodili po pětičlenných skupinách zhruba dvakrát týdně. Moc nás vyrábění s dětmi bavilo. Děti k nám byly kamarádské a každé si chtělo získat naši pozornost, i my jsme si je velice oblíbili. S dětmi jsme vyráběli výrobky na vánoční trhy, které se pořádaly v Albertu na Chodově a v restauraci Léta páně. Celkově se nám dílničky velice líbily, i pozitivní a přátelská atmosféra nás mile překvapila.
U příležitosti dnu otevřených dveřích na naší škole se pořádaly vánoční trhy výrobků studentů gymnázia. Jelikož jsme dětskému domovu chtěli pomoct, napadlo nás prodávat zde i vyrobené věci z dílniček dětí. Alena Bedlíková i ředitel dětského domova s tím nadšeně souhlasili. Prodávali jsme např. sovičky ze šišek, drátované stromečky, náramky nebo třeba štěstíčka za symbolické ceny. Dohromady jsme vydělali zhruba 2100 Kč.
Dále jsme při příležitosti našeho školního tzv. Modrého dne uspořádali sbírku základních hygienických potřeb a jiných drobností, které by děti potřebovaly. Nakonec se pro dětský domov vybral opravdu vysoký počet sprchových gelů, mýdel, past atd.
Celý půlroční projekt naši třídu moc zaujal a odnesli jsme si z něj mnoho zajímavých informací i životních zkušeností.

T. Žáková, S. Svobodová, E. Ploužková, K. Dvořáková, J. Velička (kvarta B)