Projekt Občan – Mládí pro stáří

Projekt Občan - Mládí pro stáří

Naše třída, kvarta A, v prvním pololetí letošního školního roku pracovala v rámci předmětu Výchova demokratického občana na projektu Občan. Jako téma jsme si zvolili pomoc seniorům.

Na začátku školního roku jsme navázali kontakt s počernickým Domovem pro seniory Bethesda s cílem zpříjemnit seniorům jejich volný čas. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a několikrát týdně si střídavě připravovali program pro naše setkání se seniory, např. stolní hry, předčítání nebo práce na počítači. Při vymýšlení aktivit nám výrazně pomáhal blížící se čas vánoční, takže některá odpoledne byla tematicky řazena k tomuto období a vycházela z vánočních tradic a zvyků (pečení vánočního cukroví, výroba adventních věnců).

V domově nás vždy vřele přivítali a my jsme s nimi strávili příjemné chvíle. Práce na projektu nás velmi obohatila, touto cestou jsme získali mnoho nových zkušeností a seznámili se s řadou zajímavých lidí. Přestože výuka tohoto předmětu v lednu končí,  rádi bychom v projektu pokračovali i v dalším pololetí.

Petra Miškovičová, Matěj Čumpelík (kvarta A)

 

Dobrý den pane řediteli,

ráda bych touto cestou poděkovala studentům kvarty A i paní profesorce
Věře Čechákové, kteří v rámci výuky několikrát navštívili náš domov pro
seniory Bethesda v Horních Počernicích. Jak mne mí kolegové informovali,
jejich přístup k seniorům byl příkladný, programy měli připravené velmi
pečlivě a naši senioři byli doslova nadšení. Věk našich klientů je
poměrně vysoký a to s sebou nese určitá omezení, proto vždy rádi vítáme
jakékoliv návštěvy i akce dětí a studentů. Čas, který Vaši studenti
strávili s našimi klienty při pečení cukroví, nebo výrobě adventních
věnců, při četbě, společenských hrách nebo jen při povídání, byl pro nás
vzácný a velmi si ceníme toho, že mladí lidé nám svůj čas mohli věnovat.

Prosím Vás, zda byste byl tak laskav a vyřídil studentům kvarty A i paní
profesorce Čechákové velké poděkování od všech klientů i našich
pracovníků. Děkujeme i za vánoční dárky, kterým Vaši studenti naše
seniory překvapili.

Mgr. Michaela Veselá
ředitelka Diakonie Církve bratrské

Souznění vzdálených generací

Všude kolem nás vidíme plno různých problémů, snad každý se ocitl v nějaké nepříjemné situaci, nebo někoho takového zná. Každoročně se na našem gymnáziu studenti kvarty zapojují v rámci předmětu Výchova demokratického občana do projektu Občan, jehož prostřednictvím se do konkrétní problematiky ponoří hlouběji, a to nejen teoreticky. A letos to čekalo i na nás.

Naše třída, kvarta B, si vybrala problematiku seniorů v domovech ,,důchodců“ a zaměřila se konkrétně na Domov pro seniory v Bojčenkově ulici.

 Rozdělili jsme se na dvě skupiny a dohodli se, že jedna bude docházet v pondělí a ta druhá v pátek. Přes týden se vymýšlel program a sháněly informace, aby se něco nepokazilo.

Pondělní návštěvy se nesly v duchu společenských her a konverzací. S klienty jsme hráli molitanové kuželky, které nám v Domově poskytli, četli jsme jim, nebo jsme poslouchali jejich rady a zajímavé historky ze života.

V pátek jsme se zaměřili na kreativnější činnosti – zpívali jsme jejich oblíbené písničky ze zpěvníků, a to za doprovodu kytary, na kterou hrál jeden z našich spolužáků. Senioři se vždy přidali, což nás velice potěšilo.

Když se začaly blížit Vánoce, rozhodli jsme se program trochu oživit, a tak jsme se domluvili s pracovnicemi Domova a nazdobili se seniory stromeček.      Dalším zpestřením byla také Mikulášská besídka, kterou jsme uspořádali – převlečeni za čerty, anděly a Mikuláše jsme zpívali koledy, opět za doprovodu kytary, a rozdali klientům balíčky připravené od pracovnic Domova.

Všechny naše poznatky a zážitky jsme sice už odprezentovali, ale myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že z našich pamětí a hlavně srdcí se nesmažou. Byla to velice obohacující zkušenost a také příležitost udělat něco pěkného pro jiné….

Václava Suchánková, kvarta B

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych poděkovala za vzájemnou spolupráci s paní profesorkou PaedDr. Evou Krátkou a studenty Vašeho Gymnázia, kteří pravidelně v posledních týdnech navštěvovali náš Domov pro seniory Bojčenkova. Věnovali svůj čas, zájem a nadšení a pomohli našim klientům vyplnit jejich volný čas. Prostřednictvím rozhovorů, pěveckých vystoupení, hry na kytaru a hraní kuželek navázali s klienty kontakt a zvládli si samostatně poradit i se situacemi, které stáří přináší a se kterými se studenti setkali možná poprvé. Zvláště oceňujeme, že se i v tak nízkém věku nezalekli kontaktu s lidmi s demencí.

Ještě jednou děkujeme a doufáme, že návštěvy byly přínosné pro studenty stejně tak, jako pro naše klienty. Přílohou Vám zasíláme fotografie z Mikulášské besídky, kterou si studenti připravili a zdobení vánočního stromku.

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a pracovní pohody.

Za kolektiv Domova pro seniory Bojčenkova

Bc. Barbora Šváčková, DiS.
sociální pracovnice