Sbírka pro KC Motýlek v rámci projektu Občan

Sbírka pro KC Motýlek v rámci projektu Občan

Od 19. 11. do 23. 11. proběhla na našem gymnáziu sbírka pro KC Motýlek. Třída 4. A se snažila pomoci organizacím pro děti s různým typem  postižení v rámci Projektu Občan. Studenti mohli přispět hrami, hračkami, sponkami do vlasů apod. Celkem se vybraly dvě plné krabice věcí. V následujícím týdnu proběhlo předání krabic paní ředitelce Motýlku Haně Urbanové a paní předsedkyni správní rady Zuzaně Jelenové. Doufáme, že naše snaha Motýlku pomohla a udělala dětem radost.

Eliška Prokopová a Lukáš Lisa, kvarta A