Přednáška a workshop na téma „Migrace“

Přednáška a workshop na téma „Migrace“

Dne 2. 11. se naše třída zúčastnila přednášky na téma “Migrace”. Přednášku vedla paní Alena Makovcová, která pracuje v Organizaci na pomoc uprchlíkům, jež pomáhá uprchlíkům rychleji se začlenit do naší společnosti. Provozují také komunitní centra či hotely pro uprchlíky.

Celá přednáška začala tím, že nám paní přednášející řekla, co to vlastně migrace je. Migraci chápeme jako prostorové přecházení osob přes hranice. Důvodů k migraci může být několik, a to např. válečné konflikty, nesouhlas s politikou, vzdělání či práce. Kvůli těmto důvodům dokážeme rozlišit pojmy uprchlík a migrant, které se často zaměňují. Uprchlík se od migranta liší v tom, že důvodem opuštění jeho země je situace ohrožující jeho zdraví, nebo dokonce život, v jiné zemi hledá bezpečí.

Po teoretické části následovala aktivita, ve které jsme byli rozděleni na poloviny. Každá polovina se “stala” velkou rodinou utíkající ze Sýrie. Museli jsme se rozhodovat, kudy jít, co dělat, apod… K závěru pak každá polovina měla jiný konec svého příběhu podle toho, jak jsme se v průběhu rozhodovali. Šokující pro nás však bylo, když jsme se dozvěděli, že se vše zakládalo na pravdivých výpovědích lidí, co ze Sýrie utekli.

Druhá aktivita začala opět rozdělením, tentokrát ale na menší skupinky po čtyřech. Každá skupina dostala jeden papír se žádostí o azyl. Měli jsme si ji přečíst a říci, zda bychom azyl danému člověku povolili, či ne. Má skupina se zabývala žádostí o mezinárodní ochranu od pana Yuriho Scheschenka, který v prosinci 2017 utekl z Ukrajiny k nám kvůli válečnému konfliktu. Všichni jsme se shodli, že bychom mu azyl udělili, proto nás zarazilo, když jsme zjistili, že ho ve skutečnosti nezískal.

Na toto téma navazovala znovu teoretická část, kde nám bylo vysvětleno, jak fungují žádosti o azyl, jak musí být argumentováno a další… Ke konci jsme diskutovali o pozitivech a negativech migrace.

Přednáška se mi osobně velmi líbila a věřím, že ostatním také. Vyzdvihla bych první aktivitu, díky které jsme se aspoň trochu dokázali vžít do kůže uprchlíků. Celkově jsem ráda, že jsem se mohla dozvědět něco nového o tématu, které je důležité a tak aktuální.

Adéla Berchtoldová, kvarta A