Obnovení výuky

Obnovení výuky

Od pondělí 24. května 2021 bude pro žáky vyššího stupně gymnázia obnovena v plném rozsahu prezenční výuka, tj. výuka bez rotace. Informace pro návrat žáků vyššího stupně gymnázia (kvinty – septimy) k prezenční výuce od 24. 05. 2021. Tato informace byla dne 18. 05. 2021 odeslána přes IS Bakaláři. Hygienické a organizační pokyny pro žáky_G2 Kontrolní…

Číst →

Prezidentiáda v roce 2021

Prezidentiáda v roce 2021

V poklusu procházím všechna zákoutí webových stránek a hledám nápad. Ocitám se přímo v jádru přemrštěné motivace a skvělých vizí, ale kvanta optimismu ve mně vyvolávají jakousi zvláštní prázdnotu. Přece jen však nalézám jiskru a s lehkým úšklebkem se pozastavuji:  „Staň se superhvězdou bez bázně. Neschovávej se,…“ Prezentiáda, tedy soutěž v prezentačních dovednostech pro všechny studenty středních a…

Číst →

Beseda o Evropské unii

Beseda o Evropské unii

Dne 28. dubna 2021 se studenti sext našeho gymnázia zúčastnili besedy o Evropské unii. Beseda probíhala on-line přes aplikaci Zoom o druhé a třetí vyučovací hodině. Přednášejícími byli čeští zaměstnanci Evropské unie. Mnohé informace a postřehy vycházely z jejich vlastní životní zkušenosti. Dozvěděli jsme se mnohé o projektu Erasmus i dalších studijních projektech EU a…

Číst →

Volby do školské rady 2021

Volby do školské rady 2021

Školský zákon č 561/2004 Sb. nařizuje řediteli podle §167 uskutečnění voleb do školské rady. Vzhledem k epidemiologické situaci byl mandát členům školské rady – zákonným zástupcům –   prodloužen /informace odeslána přes IS Bakaláři 30.10.2020/. Na základě tohoto ustanovení proběhnou volby do školské rady  14.-16. června 2021, a to elektronickou cestou (s využitím ankety v…

Číst →

Divadelní představení Utrpení mladého Werthera 

Divadelní představení Utrpení mladého Werthera 

Dne 7.4. jsme měli v rámci hodiny českého jazyka možnost podívat se na představení divadla D21 s názvem Utrpení mladého Werthera, které je jevištní adaptací stejnojmenného románu od Johanna Wolfganga Goetheho. Všem nám byl zaslán odkaz na záznam inscenace, kterou poté každý samostatně zhlédl v daném časovém úseku. Divadelní hra byla pojata velice moderně, děj…

Číst →

Testování PCR testy

Testování PCR testy

Od 10.5.2021 je možnost na základě odeslaného souhlasu zákonného zástupce testovat žáky nižšího stupně gymnázia PCR testy. Podrobné informace byly odeslány prostřednictvím IS Bakaláři. Souhlas zákonného zástupce

Číst →

Divadelní představení Straka v říši entropie

Divadelní představení Straka v říši entropie

I když nyní nemůžeme se školou vyrazit na různé výlety nebo kulturní akce, lze i distanční výuku zajímavě zpestřit. Pro primu A naše třídní profesorka zařídila on-line divadelní představení. Jmenovalo se Straka v říši entropie a zahráli ho herci z divadla D21, které nabízí speciální online program pro školy. Režisérkou inscenace byla Věra Herajtová. Scénář…

Číst →

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce byly školou rozeslány poštou (případně datovou schránkou) 13.4.2021. Pokud Vám nebyla pozvánka doručena, informujte se na příslušné poště a následně případně kontaktujte školu na tel. čísle 281 921 487.

Číst →

Studenti zdravotníkům

a

Naše třída kvarta A se v rámci hodin výchovy demokratického občana rozhodla zapojit do projektu Počernice pečou pro zdravotníky. Tento projekt vznikl za účelem pomoci zdravotnickému personálu v této nelehké době. Všichni si práce zdravotníků velmi vážíme a mají náš obdiv. Pracují přesčas, jsou přetížení a vystavují se velkému riziku nákazy každý den. Zapojením se…

Číst →