Cena Česká kniha

Cena Česká kniha

Devátý ročník České knihy potvrdil, že literatura má stále své místo v dnešní uspěchané a elektronizované době. Vzít papírovou knihu do ruky, slyšet zvuk otáčených stránek, cítit tiskařskou čerň, kochat se nad krásnou obálkou a ilustracemi…, to vše má své nezaměnitelné kouzlo.

Žáci Gymnázia Chodovická v Praze 9 se již tradičně účastní jako součást studentské poroty Ceny Česká kniha. Spolu s kolegy gymnázií v Hradci Králové a v Českých Budějovicích mají za úkol nejprve vybrat kandidáty současné prózy, tzn. výběr z titulů, které byly vydány v daném kalendářním roce. Žánry jsou různé, od historických románů až po moderní pohádku. Z užšího výběru pak rozhodují o vítězi. Pro žáky to znamená přečíst minimálně 16 knih v daném termínu. Jednotlivá gymnázia dostanou určitý počet knih, z nich pak vyberou kandidáty, které pošlou do dalších škol. Na celkovém vítězi se musí dohodnout všechny školy, buď osobní schůzkou těsně před vyhlášením, nebo online – což nadefinovala dnešní doba.

Samotné vyhlášení probíhá v primátorském salonku Magistrátu hl. města Prahy, ale v letošním roce proběhlo pouze virtuální formou. Autoři si této ceny velmi považují, protože si vlastně nejen vychovávají své nové čtenáře, ale zároveň mají zpětnou vazbu o tom, že jejich tvorba zaujme i mladou generaci. Nad tím se ostatně podivila i letošní vítězka Bianca Bellová, která zaujala svou knihou Mona. Téma této knihy rozhodně nepatří mezi tzv. oddychové. Spíše naopak.

Součástí této ceny je i následná propagace autora a české literatury v zahraničí.

O účast v porotě bývá velký zájem, doufejme, že se této ceně bude dařit i příští rok.

Mgr. Milada Schieblová, koordinátor Ceny Česká kniha