Kreativitě se meze nekladou

Kreativitě se meze nekladou

Noc s Andersenem se na chodovickém gymnáziu pořádala letos už třetím rokem a za tu dobu se stala velmi příjemnou tradicí. Stejně jako loni se organizace ujala naše třída, tedy kvarta A. Myslím, že právě tato akce je skvělou příležitostí k zužitkování naší kreativity a týmového ducha.

Pro primánky jsme si připravili opravdu bohatý program, který zahrnoval nejrůznější hry a soutěže. Nejvíc práce jsme si ale dali na divadelním představení, jehož originalitu jsme od minule posunuli na ještě vyšší úroveň. Tentokrát už jsme se totiž neomezovali jen na tradiční a každému dobře známé pohádky, nýbrž jsme vymysleli pohádku vlastní!

Že je zvykem zápolení princů o ruku spanilé princezny? K čertu se stereotypy! V našem pohádkovém světě musí právě princezny ukázat své schopnosti i povahy, aby se mohli utkat o svého nastávajícího a korunu sousedního království. Když se přidá ještě několik vtipných a výstižných scének z rodinného života (ani královská rodina totiž není ušetřena manželských a sourozeneckých neshod) vykouzlíme elixír, který sbírá pozitivní ohlasy jak na běžícím páse. Alespoň tak soudím podle nadšených tváří našich malých diváků a pochval učitelského sboru. A to nejen u nás ve škole, ale i ve školce, kde jsme v době přijímacích zkoušek druhou reprízou pohádky potěšili nejmladší počernický dorost.

Kromě divadla jsme také prověřili obratnost a zručnost malých dětí na několika sportovních stanovištích, kde proti sobě soutěžily jednotlivé třídy. Tak snad si to děti užily tak jako my 🙂

Eliška Volencová, kvarta A