Nadační projekt Čtení pomáhá

Nadační projekt Čtení pomáhá

Dnešní doba nám přináší mnoho možností, jak pomoci lidem v nouzi. Nadace umožňují přispět potřebným různými způsoby. Projekt Čtení pomáhá využívá znalostí studentů o literatuře. Za každý správně vyplněný test o knize získává student částku 50 Kč, kterou věnuje na jím vybranou charitu. Do naší školy vnesla tento nápad paní profesorka Vavřičková a zapojili se studenti ze tříd všech ročníků. Odměnou nám byla malá jednička do českého jazyka.

Na projektu mě nejvíce zaujalo, že testy nejsou tak úplně jednoduché. Otázky směřují na detaily knihy a musela jsem se často pořádně zamýšlet. Peníze tedy nemůže získat jen tak někdo a je opravdu potřeba knihu přečíst. Díky velkému množství různých žánrů si vybere každý čtenář.

Tímto projektem jsem si oživila již přečtené knihy a ještě jsem tím přispěla na dobrou věc. Čtením tak nepomáhám jen sobě, co se týče seberozvoje, ale i těm, kteří podporu potřebují. Já sama jsem získané prostředky věnovala nadaci, která zajišťuje výtahy do budov pro handicapované.

Kateřina Marešová (sexta B)