Představení R.U.R. a workshop v Divadle 21

Představení R.U.R. a workshop v Divadle 21

V úterý 5. března jsme šli s naší paralelní třídou na představení R.U.R. do divadla D 21. Vystoupení vzniklo na námět hry  R.U.R., jejímž autorem je Karel Čapek. Režisér Jan Kačena představení pojal v trochu jiném světle, a proto jsme si jím museli projít bez běžného racionálního myšlení. Jevištěm byla rozmístěna spousta zajímavých až podivných rekvizit. Jelikož v divadle D21 je jeviště přímo u diváků, tak jsme mohli všichni zhlédnout detaily profesionálních hereckých výkonů. Některé scény jsme nechápali, na konci představení nám bylo vysvětleno, že to tak bylo správně kvůli zamyšlení. Po skončení hry byl uspořádán workshop, při němž jsme si povídali s asistentem o pocitech z vystoupení. Poté jsme kreslili jakoukoliv vybranou scénu, kterou jsme viděli. Na jeden papír jsme nakreslili reálnou scénu a na druhý papír pak tu samou scénu poupravenou podle své abstraktní fantazie, přičemž na tomto příkladu nám bylo vysvětleno celé představení, protože pan režisér Kačena si spoustu aktů a scén upravil podle sebe. Své výtvory jsme poté po čtyřech skupinách nalepili na velký papír tak, aby dané scény dávaly dohromady jednotný kontext. Po dokončení a zhodnocení jsme si jednotlivá díla prohlédli a mohli odnést domů.

Ten, kdo nečetl knihu R.U.R. , by nejspíše nechápal pointu této inscenace. Zpracování bylo sice osobité a pozoruhodné, ale v ději mi unikaly hlavní myšlenky, které přináší kniha. Pozitivně hodnotím výkony herců, scénografii a workshop.

Hugo Stezka, 4. B

Dne 5. 3. letošního školního roku jsme my, kvarta A, navštívili divadlo D21, které sídlí na Vinohradech. Výpravy do divadla, kterou zorganizovaly profesorky Mgr. Vavřičková a PaedDr. Čecháková, se zúčastnila také kvarta B. Divadelní představení, na které jsme se přišli podívat, bylo zinscenované R. U. R. od Karla Čapka. Divadelní hra byla pojata v moderním stylu – herci zahráli pouze některé vybrané scény, do hry byly zakomponované motivy z jiných děl, ale vše se týkalo tematiky antiutopie. Celkové představení nás velice překvapilo, scény nám spíše další otázky kladly, než zodpovídaly. Zpracování režiséra Jana Kačeny v nás vzbuzovalo zvláštní pocity – strach, neporozumění, zmatenost, údiv…  Představení trvalo hodinu, druhou hodinovou částí se stal workshop. Zde jsme plnili různé úkoly v daném pořadí, cílem bylo rozvinout naše abstraktní myšlení a pokusit se pomocí něj rozebrat představení. Měli jsme abstraktně zachytit naše dojmy, samotnou inscenaci, zaznamenat rozdílnosti oproti dílu K. Čapka a mnoho dalšího. Celá třída se shodne, že na toto představení jen tak nezapomeneme. Bylo výrazně odlišné od ostatních, bylo důležité se na hru soustředit pouze svým abstraktním myšlením, vynechat logiku a divadlo na sebe nechat jen působit. Byla to pro nás všechny velmi zajímavá zkušenost.

Eliška Prokopová, kvarta A