Projekt Občan kvarty A – Úbytek deštných pralesů

Projekt Občan kvarty A – Úbytek deštných pralesů

            Naše třída kvarta A z Gymnázia Chodovická pracovala v prvním pololetí školního roku 2019/2020 na Projektu Občan. V tomto projektu se kvarty každoročně zabývají vybraným závažným sociálním problémem. My jsme si vybrali problém úbytku deštných pralesů, chtěli jsme alespoň malou částí pomoci k jeho řešení.

            Na začátku jsme hledali nějakou organizaci, do jejíž činnosti bychom se mohli zapojit nebo které bychom mohli přispět. Našli jsme spolek Prales dětem, který pořádá projekt Green Life. Do tohoto projektu jsme mohli peněžně přispět na zakoupení plochy pralesa na Sumatře a jeho následné připojení k místní česko–slovensko–indonéské pralesní rezervaci Green Life.

            Potřebovali jsme získat určitou peněžní částku, a tak jsme vymýšleli různé způsoby, jak toho dosáhnout. Nakonec se naše třída shodla na uspořádání dvou charitativních sběrů papíru a plechovek od nápojů a na uspořádání školního jarmarku. Všechny tyto tři akce se nám podařilo uskutečnit, i když jsme se potýkali s mnoha problémy, jako například se sníženou výkupní cenou papíru nebo rozbitou školní keramickou pecí. V průběhu těchto akcí se nám podařilo utržit neuvěřitelných 7 280 Kč. Tuto částku jsme věnovali spolku Prales dětem, který za ně nakoupil 8 arů pralesa. Od spolku jsme dostali potvrzující certifikát.

            Náš projekt byl tedy opravdu úspěšný. Sklidili jsme velkou pochvalu od mnoha lidí. Práce nás bavila a určitě se vyplatila. Rádi jsme se zapojili a pomohli něčemu tak důležitému, jako jsou deštné pralesy. Díky projektu jsme i jiným lidem připomněli, jak jsou pralesy důležité, unikátní, a přesto ohrožené.

          Kateřina Bechynská, Aneta Kořenková, Emma Krausová a Denisa Zakopalová, 4. A