Projekt Občan – „Zpátky do družiny“

Projekt Občan – „Zpátky do družiny“

V 1. pololetí kvarty se studenti na Gymnáziu Chodovická a Vybíralova pravidelně zapojují do Projektu Občan. Jde o dlouhodobější akci, při které je aktivní celá třída. Ta si nejdříve vybere dané společenské téma, kterým se chce zabývat. Naše kvarta B se rozhodla docházet každý pátek po vyučování do školní družiny při ZŠ Vybíralova na Černém Mostě s předem připraveným hodinovým programem pro děti. Každý ze čtyř panelů pomáhal v jiném oddělení družiny a pak zpracovával určitou část prezentace. Tu jsme nakonec přednášeli v prosinci v Horních Počernicích před kvartou A a dalšími profesory. Také kvarta A nám představila svůj projekt o problémech s úbytkem deštných pralesů.

Panel, ve kterém jsem byla já, připravoval program pro nejmladší oddělení Beruška. S dětmi ve věku 6-8 let jsme hráli pohybové hry na školním hřišti. Za nepříznivého počasí jsme děti zabavili také tvořivými aktivitami a hrami vevnitř. Pro mě to byla skvělá zkušenost, u které jsem si vyzkoušela, jak náročná je práce vychovatelky ve školní družině. Není vůbec jednoduché zabavit všechny děti stejnou hrou a věnovat se každému individuálně. Skvělé bylo, že nám paní vychovatelky vždy vyšly ochotně vstříc a že nám naše paní profesorka Eva Krátká pomohla náš projekt realizovat.

                                                                                   Alena Kyselová, 4.B

Naše třída kvarta B se letos tradičně zapojila do Projektu Občan v rámci předmětu Výchova demokratického občana. Naše paralelní třída kvarta A se letos zabývala problematikou deštných pralesů, my se věnovali práci s dětmi ve školní družině.

Na začátku školního roku jsme se spojili se školní družinou Vybíralova. Náš cíl byl jasný: program školních družin může být velmi často jednotvárný a nezajímavý, a proto jsme se chtěli dětem pokusit jejich denní rutinu lehce pozměnit. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin a každá skupina navštěvovala různá oddělení od přípravné třídy až po 3. ročník ZŠ. Každý pátek jsme se pro ně snažili vymyslet program, velmi často jsme s nimi trávili čas na hřišti u školy, kde jsme hráli spoustu pohybových her, např. mrazík, fotbal, vybíjenou nebo na babu. V době Mikuláše jsme vymysleli program v tělocvičně – jedna skupina obcházela oddělení s hudebními nástroji a zahrála jak dětem, tak i vychovatelkám.

Ve školní družině nás všechny děti vřele přivítaly a postupem času si i ty stydlivější našly k nám cestu, tak jako i my k nim. Díky tomuto projektu jsme si uvědomili, jak náročná může být práce vychovatelek, že ne všechny děti baví program, který jsme vymysleli, a v neposlední řadě i to, jak je důležité pomáhat i těm nejmenším. Projekt Občan nás velmi zaujal a i přes to, že předmět v lednu končí, tak jsme se shodli, že Školní družinu Vybíralova budeme navštěvovat i nadále.

                                                                                               Hlaváčková Marie, kvarta B